Forebyggelse og tidlig behandling af kræftrelateret lymfødem hos børn og voksne: Udvikling af nationale retningslinjer

I efteråret 2014 blev DNL/DLF's ansøgning om et projekt med fokus på senfølger efter kræftbehandling imødekommet med knap 5 mio. kr. af Kræftens Bekæmpelse. Midlerne blev tildelt efter Knæk Cancer-kampagnen samme år. På grund af bl.a. manglende mulighed for at rekruttere det nødvendige antal patienter fra de involverede hospitaler, blev det i 2017 blev besluttet at afslutte projektet. En mindre del af bevillingen blev bibeholdt af netværket til et studie af kræftpatienter, der rammes af kræft efter, de har fået strålebehandling eller er blevet opereret.

Vi vil finde ud af, hvor mange børn i Danmark der har fået lymfødem efter deres behandling og oprette et online forum, hvor de kan få støtte og udveksle erfaringer.