Bedre behandlingsforløb for lymfødempatienter i Danmark

DNL/DLF har udarbejdet et projekt med målsætningen at ”lymfødempatienter i Danmark oplever et bedre behandlingsforløb, med fokus på bedre diagnosticering og vederlagsfri behandling”.

Projektet er støttet af Helsefonden (kr. 200.000), Aase og Ejnar Danielsens Fond (kr. 50.000) og en donation uden tilknyttede betingelser fra Specialbandager (kr. 100.000), samt egenfinansiering via indtægter fra DNL/DLF's Lymfødemseminarer.