Patients from Ukraine

у вас лімфедема? Do you have lymphoedema? Har du lymfødem?

Dansk Lymfødem Forening (DALYFO) har samlet nyttig information om behandling i Danmark samt online ressourcer målrettet patienter fra Ukraine med primært eller sekundært lymfødem. Læs mere her.

Danish Lymphoedema Association (DALYFO) has collected important imformation about treatment in Denmark and online resources targeting patients from Ukraine suffering from primary or secondary lymphoedema. Read more here.