Kronisk ødem

Kronisk ødem defineres som ødem, der har været tilstede i mere end 3 måneder og anvendes i dag som en paraply diagnose for forskellige former for lymfødem og venøse lidelser.

Der findes divergerende oplysninger om omfanget af lymfødem i Danmark, og der er derfor behov for uddybning af den eksisterende viden. Ifølge Kræftens Bekæmpelse skønnes ca. 20.000 at lide af lymfødem i Danmark. Afhængig af definitionen af lymfødem kan tallet dog være langt større. Tal fra England angiver prævalensen til mellem 1,1 og 1,3, hvilket svarer til 55.000 – 65.000 i Danmark.