Dansk version af best practice for behandling af lymfødem

Dansk Netværk for Lymfødem har udarbejdet et overblik over de vigtigste pointer fra "Best Practice For The Management Of Lymphoedema. International Consensus" fra 2006, som bygger på den bedst tilgængelige evidens inden for diagnostik og behandling af lymfødem.

Download pjecen her (pdf).


Formålet med denne pjece er at udbrede kendskabet til lymfødem samt at sikre behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af geografi og sektorer. Anbefalingerne omhandler også nationale forhold, herunder bestemmelser om hjælpemidler i henhold til den gældende servicelov.

Udarbejdelsen og distribueringen er støttet af Helsefonden og Aase, Ejnar Danielsens Fond og en donation uden tilknyttede betingelser fra Specialbandager. Den er et delelement i et samlet projekt til forbedring af den tværsektorielle indsats for lymfødempatienter i Danmark, som DNL/DLF påbegyndte i 2013. Dette projekts hovedformål er at formidle viden om lymfødem til terapeuter, praktiserende læger, patienter og beslutningstagere og derved sætte fokus på bedre udredning, henvisnings- og behandlingsforløb for patienter med lymfødem.

Det originale internationale konsensus-dokument fra The International Lymphoedema Framework (ILF) blev udarbejdet i 2006 og er siden blevet fulgt op af kompendier med fokus på specifikke områder inden for konsensus om behandling af lymfødem, fx kompression og kirurgiske indgreb. Alle ILF’s dokumenter kan downloades gratis her.