Om lymfødem

Lymfødem/kronisk ødem er i dag et underprioriteret område i det danske sundhedsvæsen. Der findes ingen klare retningslinjer i relation til, hvem der er ansvarlige for behandlingen af lymfødem samt, hvordan lymfødem egentlig bør behandles. Der er et stort behov for viden, særligt i forbindelse med behandling af kompliceret lymfødem. Samtidigt er der fra Regionernes side et ønske om at udvikle en behandlingsstruktur og ensartet behandling indenfor regionerne.


Lymfødem/kronisk ødem er en lidelse, som medfører ødem (hævelser) af en eller flere dele af kroppen. Lidelsen ses hyppigst på arme og ben, men det kan forekomme i alle dele af kroppen. Man skelner mellem primært lymfødem og sekundært lymfødem.