Videncenter for Lymfødem

Videncenter for Lymfødem blev oprettet i 2009 på Bispebjerg Hospital med det formål at styrke fokus på behandling af og forskning om lymfødem.


Centeret modtager dagligt patienter med lymfødem, som enten er henvist til specialistbehandling for sår på Videncenter for Sårheling eller for dermatologiske sygdomme. Centret har en multidisciplinær specialistviden på området, som er unik i Danmark. Optageområdet er primært Region Hovedstaden, men patienter henvises også til behandling fra andre regioner i Danmark.


På kort sigt er den primære målsætning at tilbyde en optimeret behandling samt profylakse til patienter med lymfødem, svær venøs insufficiens og venøse bensår. På længere sigt er det målsætningen at kvalitetsudvikle og -sikre behandlingsforløb for disse patientkategorier.


Videncentret vil endvidere fokusere på at undervise og uddanne sundhedsfagligt personale i kompressions- og lymfødembehandling samt på forskning inden for forebyggelse og behandling.


Som baggrund for øget forskning er det centrets mål at oprette en kvalitetsdatabase, gennem hvilken der vil kunne skabes et overblik over omfanget af lymfødem og effekten af behandling.