Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling (DSFL)

Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling (DSFL) er et selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi. Selskabet blev stiftet som en faggruppe under Danske Fysioterapeuter i 1994 med de formål at:

  • Opretholde og videreudvikle fysioterapeutisk lymfødembehandling
  • Udbrede viden om muligheder for behandling af lymfødem
  • Være netværk for lymfødemterapeuter
  • Afholde uddannelsesforløb og sikre kvaliteten af lymfødemterapeut-uddannelsen.
  • Holde medlemmerne a jour med nyeste viden på området gennem afholdelse af temadage og udgivelse af nyhedsbreve.
  • Holde kontakt til faggrupper og behandlere i andre lande.


Faggruppen har i dag 164 medlemmer, alle er fysioterapeuter, der har gennemgået det 4-6 uger lange uddannelsesforløb som lymfødemterapeut. De fleste er ansat på hospitaler og hospices. Enkelte har privat praksis som behandlingssted.


Læs mere om DSFL her.