DALYFO

Dansk Lymfødem Forening (DALYFO) er en patientforening for lymfødempatienter i Danmark.


DALYFO blev etableret i foråret 1992 af lymfødempatiener på Skodsborg Kurcenter. DALYFO arbejder aktivt med at støtte danske patienter med lymfødem igennem deres lokale medlemsmøder, årlige workshop, medlemsblad samt via de sociale medier.

For primært lymfødem er DALYFO repræsenteret i VASCERN, det europæiske reference netværk for sjældne multisystemiske vaskulære sygdomme og for sekundært lymfødem har DALYFO et langt og godt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Derudover samarbejder DALYFO med patient foreninger i hele Europa for at udbrede kendskabet til lymfødem både blandt patienter, klinikere og den generelle befolkning samt udveksle best practice.

Formål:

  • At varetage lymfødemikernes interesser
  • At få anerkendt lymfødem som en kronisk lidelse
  • At få adgang til vederlagsfri behandling
  • At udbrede kendskabet til lymfødem
  • At fremme forskning og udvikling af behandlingsmetoder

 

For at udbrede kendskabet til sygdommen udgiver DALYFO pjecer, afholder medlemsmøder i hele landet og deltager i konferencer, der relaterer sig til sundhedssektoren.


Læs mere om DALYFO her.